Aktuelle bedrifter

Skogplanter MidtNorge

Bærekraft i hver spire.

Vi produserer skogplanter til skogbruket i Midt-Norge med sterkt fokus på kvalitet. Dette oppnår vi gjennom dyktige og positive medarbeidere, bred fagkompetanse og gode dyrkingsrutiner. SPMN har satset mye på framtidsskogen gjennom nytt og moderne produksjonsutstyr der opphøyd dyrking er helt grunnleggende for god kvalitet. Vi er miljøsertifisert og tilstreber å ha en gjennomgående grønn profil i hele produksjonsfasen.

Vi satser på Norsk skogbruk!

Ansatte
13
Stiftet
2002
Driftsinntekter 2020
13 299 000
Lokasjon
Skage i Namdalen

Skogplanter MidtNorge