Oversikt bedrifter

Se valgmulighetene dine her!

Faglig retning:

SKOG

ALLSKOG Entreprenør AS

ALLSKOG SA

FeltGIS AS

Norsk Virkesmåling

Nortømmer

Skogselskapet i Trøndelag

Nortømmer

Skogplanter Midt-Norge AS

Statskog SF

Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk (Skogfrøverket)

Transportselskapet Nord AS

SB Skog

Faglig retning:

BYGG

Arkitektkontoret Blom AS

Arkitre AS

Kvatro AS

Midt-Norsk Massivtre AS

Moelven Van Severen AS

InnTre AS

Norsk Limtre AS

Overhalla Hus AS

TreeCon

Snekkeriet Verdal AS

Snåsahytta

Støren Treindustri AS (STI)

Talgø MøreTre AS

Trefokus AS

Aavatsmark Sag AS

Faglig retning:

TREFIBER

Biokraft AS

MMK FollaCell AS

Ottem CarbonWorks AS

Norske Skog Skogn AS

Ranheim Paper & Board AS