Oversikt bedrifter

Se valgmulighetene dine her!

Faglig retning:

SKOG

ALLSKOG Entreprenør AS

ALLSKOG SA

Det norske Skogselskap

Værdalsbruket

SB Skog

Statskog SF

Nortømmer

Skogplanter Midt-Norge AS

Transportselskapet Nord AS

Trondheim Havn IKS

Kvinner i Skogbruket Trøndelag

Norsk Virkesmåling

Ponsse

Stiftelsen Det Norske Skogfrøverk
(Skogfrøverket)

FeltGIS AS

Faglig retning:

BYGG

Arkitektkontoret Blom AS

InnTre Kjeldstad AS

InnTre Energi AS

Kvatro AS

Moelven Van Severen AS

Norsk Limtre AS

Pipelife Norge AS

Rallar AS

RemaSawco AB

Skibnes Arkitekter AS

Støren Treindustri AS (STI)

Talgø MøreTre AS

Veidekke Entreprenør AS

Overhalla Hus AS

Praksis Arkitekter AS

Trefokus AS

Aavatsmark Sag AS

Arkitre AS

Snekkeriet Verdal AS

Faglig retning:

TREFIBER

Biokraft AS

Norske Skog Skogn AS

Pipelife Norge AS

Ranheim Paper & Board AS

Epcon

WoodWorks! Cluster

Skognæringa Kyst SA

MMK FollaCell AS