Oversikt høyere utdanning

Se valgmulighetene dine her!

Bachelor skogbruk


Bachelor utmarksforvaltning


Master anvendt økologi

Bachelor Skogfag


Bachelor økologi og naturforvaltning


Master skogfag


Master naturforvaltning


Master i Byggeteknikk og arkitektur


Master i Bioøkonomi - Biobasert verdiskaping og forretningsutvikling


 

Bachelor naturforvaltning


Master biovitenskap


Innføring skogfag

Årsstudium Biologi og Kjemi


Bachelor Biologi


Master Biologi


Master Natural Resources Management


Master 2årig Sirkulær økonomi

Master Bygg og miljø teknikk


Master Arkitektur


Master Industriell prosessindustri


Bachelor Logistikk ledelse


Master 2 årig Sirkulær økonomi

Bachelor Sirkulær Bioøkonomi

Master Biovitenskap

Master Industriell prosessindustri


Bachelor Kjemi


Master bioteknologi


Master 2 årig Sirkulær økonomi

Kontaktinfo – rådgivere

Ikke slett/rediger

HINN

Tlf. 62 43 00 00

NMBU

Tlf. 67 23 00 00

NORD
Nord Universitet
Anita Sundet
Rådgiver, Fakultet for biovitenskap og akvakultur.
Tlf: 740 22 614
anita.sundet@nord.no

Gunnar Mikalsen Kvifte
Førsteamanuensis, Fakultet for biovitenskap og akvakultur.
Tlf: 755 17 173
gunnar.mikalsen-kvifte@nord.no

NTNU

Tlf. 73 59 50 00
postmottak@ntnu.no