Aktuelle bedrifter

Norske Skog Skogn

Den første fabrikken i Norske Skog-konsernet.

Norske Skog Skogn er den eneste produsenten av avispapir i Norge. Den ble grunnlagt i 1962 og den første avispapirmaskinen startet sin produksjon i 1966.

Norske Skog Skogn er en av de største avispapirfabrikkene i Europa. Bedriften leverer svispapir til krevende kunder over hele verden, og har egne havneanlegg.

Fabrikken på Skogn har i dag en årsomsetning på over 2 milliarder norske kroner. Her skapes det verider av fornybare råvarer som grantrær og vannkraft. I tillegg har man over årene også klart å utnytte ulike avfallsfraksjoner som f.eks. innsamlet returpapir, slam og biobrensel. De senere år har fokuset dreid mer over på utvikling av andre types fiberholdige produkter i konsernet samt synergier knyttet tl denne type produksjon.

Kontaktinformasjon
Norske Skog ASA
PB 294 Skøyen
0213 Oslo
Norway
info@norskeskog.com
Tlf: +47 22 51 20 20
Ansatte
459
Gjennomsnittlig ansettelsestid:
10.2 år
Driftsinntekter 2020
1 860 385 000
Lokasjon
Skogn

Norske Skog