Aktuelle bedrifter

Nortømmer AS

NORTØMMER eies 100% av NORSKOG, som har vært aktør i tømmermarkedet i over 50 år. 

NORSKOG ble etablert av aktive skogeiere i 1950. I 1998 valgte NORSKOG å legge sin tømmeromsetning ut i et eget datterselskap for å rendyrke tømmeromsetningen og med et klart mål om å øke konkurransen i tømmermarkedet til nytte for skogeierne.

Fordi vi opererer i hele Norge, har vi god oversikt over hvilke muligheter som finnes til enhver tid. For NORTØMMER er det viktig å finne de virkeskjøperne som betaler best for nettopp den skog som du som skogeier skal avvirke. Vi er fleksible mhp å flytte volumer, flytte driftsapparat og finne løsninger som passer leverandøren. Vi kan også inngå rotkontrakter.

Ansatte
49
Stiftet
1998
Driftsinntekter 2020
1 120 000 000
Lokasjon
Elverum

Nordtømmer AS