Aktuelle bedrifter

Equinor Stjørdal

Helt siden 1972 har vi flyttet grenser for å løse utfordringer i olje- og gassindustrien. Dette arbeidet har tatt oss ut på dypere vann og nye, mindre utforskede områder.

I dag må vi forholde oss til nye realiteter, både når det gjelder klimaendringer, geopolitikk og energimarkeder. I Equinor tror vi det er vår oppgave å gjøre dem til muligheter. Derfor ser vi etter nye måter å utnytte kompetansen vår på i energiindustrien, utvikler muligheter innenfor ny energi og skaper innovasjon i olje og gass over hele verden. Vi vet at vi må ha et lavkarbonsamfunn i framtiden. Vår ambisjon er å bli verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusent, og å være en pådriver for innovasjon på vindkraft til havs.

Ansatte i norge
21 000
Stiftet
1972
Lokasjon
Stjørdal

Equinor