Aktuelle bedrifter

Allskog

Skogeiere nordafjells

ALLSKOG er et skogeiersamvirke eid av 7800 skogeiere, fra Møre og
Romsdal i sør til Troms i nord. Årlig omsetter vi rundt 1 million m³ tømmer fra
skogen. ALLSKOG har avtale med over 40 entreprenører med nesten 150
maskinførere som hogger tømmer for oss. Deretter blir tømmeret levert til
industrien som f.eks. Norske Skog og Inntre. Noe tømmer eksporteres også til
industri i utlandet.
I tillegg til hogst tilbyr ALLSKOG en rekke skogtjenester som for eksempel:
skogbruksplanlegging, planting, tynning, ungskogpleie, gjødsling,
linjerydding, miljøregistrering, og hjelp til frivillige vern. Det er også en viktig
oppgave for ALLSKOG å jobbe for gode rammevilkår for skognæringa. Hos
oss jobber det mange med skogfaglig bakgrunn, i tillegg til økonomer,
biologer, og flere andre yrker.

Ansatte
87
Stiftet
2005
Driftsinntekter 2020
726 586 000
Lokasjon
Trondheim

Allskog