Din karriereveileder for Skog – og
trebruksutdanning i Midt-Norge

Din karriereveileder
for Skog – og
trebruksutdanning
i Midt-Norge

Fra høsten 2025 kan du studere Bachelor i Skogfag ved NORD Universitet på InnoCamp, Steinkjer!

Les mer om alle skogfagstudier i hele landet hos Velg Skog
En skog av muligheter – Velgskog.no

Vil du ha en karriere i en bærekraftig 
næring?

Skogbruksutdanninger fokuserer på hvordan vi bruker og forvalter skogen på en bærekraftig og klimavennlig måte.

Dersom du er opptatt av hva naturens ressurser kan gi oss er dette utdanningene for deg.

Lær mer om de ulike retningene!

Faglig retning:

SKOG

Faglig retning:

BYGG

Faglig retning:

TREFIBER

Vil du ha en karriere i en bærekraftig næring?

Skogbruk er produksjon og høsting av en fornybar ressurs. Kunnskapen om hvordan vi bruker og forvalter skogen er viktig.

Jobber innen skogbruket er varierte og givende, om du vil jobbe inne eller ute. Med en utdanning innen skogbruk kan du blant annet jobbe som skogbrukssjef, skogsoperatør, rådgiver, skogforvalter og mye mer!

Skogbruket er fremtidsrettet og nytenkende, etterspørselen etter tømmer blir større og arbeidsplassene samt jobbmulighetene er mange.

Vil du være med på å forandre verden?

Dette innebærer å bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler. Treverk er framtidens byggemateriale som i dag forskes mye på.

Med en utdanning innenfor bygg er du svært ettertraktet.
Du kan jobbe som  entreprenører, rådgivende ingeniør, byggherre, hos teknologibedrifter eller med forskning.

Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen.

Jobbmulighetene er mange og med utvikling av nye løsninger blir det flere.

Vil du være med på å motvirke klimaendringer?

Utvikling av nye ideer, nye løsninger og helt nye bruksområder med tre eller trefiber kan forbedre vår livsstil.

Trefiber brukes til avispapir, emballasje og mykpapir (tissue) i dag, men kan også danne utgangspunkt for produksjon av medisin, mat, dyre- og fiskefôr, klær og mye mer.

Karbonbinding over tid kan sikres ved å produsere og benytte produkter med lang levetid og ved å gjenbruke trefiber flere ganger.

Jobbmulighetene er mange og med utvikling av nye løsninger blir det flere.

Lær mer om de ulike retningene!

Faglig retning:

SKOG

Vil du ha en karriere i en bærekraftig næring?

Skogbruk er produksjon og høsting av en fornybar resurs. Kunnskapen om hvordan vi bruker og forvalter skogen er viktig.

Jobber innen skogbruket er varierte og givende, om du vil jobbe inne eller ute. Med en utdanning innen skogbruk kan du blant annet jobbe som skogbrukssjef, skogsopratør, rådgiver, skogforvalter og mye mer!

Skogbruket er fremtidsrettet og nytenkende, etterspørselen etter tømmer blir større og arbeidsplassene er mange.
Jobbmulighetene er mange og med utvikling av nye løsninger blir det flere.

Faglig retning:

BYGG

Vil du ha mulighet til å være med på å forandre verden?

Dette innebærer å bygge verdens mest miljøvennlige bygg og konstruere trygge broer og tunneler. Treverk er framtidens byggemateriale som i det i dag forskes mye på.

Med en utdanning innenfor bygg er du svært ettertraktet.
Du kan jobbe som  entrepenører, rådgivende ingeniører, byggherre, hos teknologibedrifter eller med forskning.

Mange har også startet sin egen bedrift, enten som ferske studenter eller med lengre erfaring fra næringen.

Jobbmulighetene er mange og med utvikling av nye løsninger blir det flere.

Faglig retning:

TREFIBER

Økt bruk av trefiber i nye produkter vil motvirke klimaendringer.

Utvikling av nye ideer, nye løsninger og helt nye bruksområder med tre eller fiber kan forbedre vår livsstil.

Trefiber brukes til avispapir, emballasje og mykpapir (tissue) i dag, men kan nå også danne utgangspunkt for produksjon av medisin, mat, dyre- og fiskefôr, klær og mye mer.

Karbonbinding over tid kan sikres ved å produsere og benytte produkter som er ment å vare og ved å gjenbruke trefiber flere ganger.

Jobbmulighetene er mange og med utvikling av nye løsninger blir det flere.

Se valgmulighetene dine her!

VG1 Naturbruk


VG2 Skogbruk


VG3 Påbygg


VG1 Naturbruk


VG2 Skogbruk
 


VG3 Påbygg


VG1 Naturbruk


VG1 Naturbruk


VG1 Naturbruk


VG1 Naturbruk

VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Bygg og anlegg


VG2 Treteknikk


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Teknologi og industrifag


VG1 Bygg og anlegg


VG1 Teknologi og industrifag